Samen zijn wij sterk!

Madies International BV is een adviesbureau opgezet vanuit de praktijk voor het verzorgen van adviezen met betrekking tot de elektrotechniek, werktuigkundige installaties en sanitair techniek.

Het gehele traject van advies is gebaseerd op technische know-how, met als fundament de praktijk. Wij weten wat er in de praktijk speelt en stemmen onze adviezen hier op af. Madies International BV zorgt ervoor dat niet alleen op papier een perfect plan wordt weergegeven, maar in de praktijk is het geheel ook uitvoerbaar.

Wij geloven dat de gebundelde krachten tussen de opdrachtgever, samenwerkend consultant en de uitvoerende partij, gezien mag worden als “Samen zijn we sterk” en leid tot een prachtig eindresultaat.

De Openheid, Eerlijkheid en Transparantie (OET), welke wij als bedrijf als uitgangspunt hebben, zorgt voor een perfect vertrekpunt voor onze opdrachtgever om inzicht te krijgen in het advies wat wij hebben afgegeven en wat is afgestemd op de wensen van de opdrachtgever.

Om het gehele proces qua voorbereiding, uitvoering en het definitieve eindresultaat in goede banen te leiden, juist omdat wij vanaf het begin onze kennis gedeeld hebben om te komen tot een optimaal resultaat en wij daar volledig van doordrongen zijn, is het voeren van de directie door Madies International BV op het project voor zowel de opdrachtgever als de uitvoerende partij onontbeerlijk.